Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Den största scoutkåren har drygt 450 medlemmar. Vi har runt 150 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fem avdelningar fördelade på spårar-, upptäckar-, äventyrar- och utmanaravdelningar. Den femte är vår nystartade avdelning för familjescouting.

Varje avdelning är uppdelad i patruller som är små grupper. En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår lokal Bollstanästet.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer.