Familjescouting 6-7 år

Familjescoutingmärke - Orange

Välkommen på familjescouting!

Med familjescouting vill vi speciellt vända oss till barn i förskoleklass och årskurs 1 (6-7 år) som tillsammans med en vuxen är nyfikna på att prova på scouting. Vi håller (om inte annat meddelas) alla våra möten med start vid grillplatsen vid Sandakärret.

 

Datum och tema för höstterminen 2018 hittar Ni nedan.

Söndag 2/9 – Scoutlekar

Söndag 7/10 – Hitta vilse

Söndag 4/11 – Kott femkamp

Söndag 2/12 – Skattjakt

 

Länk till Familjescouterna kalender

 

Tid: 10.00 – 11.30

Plats: Grillplatsen vid Sanda kärret. Parkering för ”Sandaspåret” finns med infart från Breddenvägen.

Kollektivtrafik: Hållplats Sanda Ängar med buss 533.

Kostnad: Aktiviteterna är kostnadsfria, men bra om Ni anmäler Er.

Övrigt: Då vi alltid är utomhus är det viktigt att ha kläder som är anpassade efter väder. Även om vi försöker att röra på oss mycket under ett möte blir man lätt kall efter ett par timmar utomhus. Efter varje möte kommer det finnas en eld där man kan grilla korv eller bara värma sig medan man äter medhavd matsäck.

 

Är Ni intresserade att veta mer eller vill anmäla Er?

Gör det på denna e-post adress: familjescouting@bollstanasscoutkar.se

Varmt välkomna!

Johan och Karin