Familjescouting 6-7 år

Välkommen på familjescouting!

Välkomna på familjescouting sista söndagen i månaden kl. 10.00-11.30 vid grillplatsen Sandakärret. Vi ses följande söndagar:

26/2,

26/3,

30/4 och

28/5

Vi kommer fortsätta ha en eld tänd för de som vill avsluta med att grilla medhavd matsäck.

Vi tar ut en avgift, 200 kr per barn för alla barn (6-7 år) som anmäler sig. Avgiften innebär att barnet kommer att bli medlem i Bollstanäs scoutkår, vilket gör att barnet är försäkrad under våra möten.

Föräldrar som också vill bli medlem i Bollstanäs scoutkår (frivilligt) omfattas också av våra försäkringar. Medlemsavgiften är i dagsläget 500 kr per termin. Mer information om försäkringen hittar Ni här.

Nytt för våren är också att vi kommer bjuda in våra familjescouter till andra kåraktiviteter, som firandet av S:t George, scouttävlingen Bollstadolken, dagaktiviteter under vårlägret, samt kåravslutningen i slutet av maj. Mer information kommer runt dessa aktiviteter kommer.

 

Anmäl Er till vårens familjescouting via familjescouting@bollstanasscoutkar.se

Varmt välkomna!

Johan Fagerlund och Ulrika Algotsson